Český červený kříž Hodonín nabízí zdravotnické zabezpečení na různých typech kulturních, sportovních a společenských akcích. 

Tento zdravotnický dohled zajišťují:

  • zdravotní sestry
  • zdravotničtí instruktoři (nejvyšší možné laické vzdělání v předlékařské první pomoci)
  • zdravotníci zotavovacích akcí