Český červený kříž Hodonín nabízí vzdělávací programy:

  • ZŠ čtvero roční období
  • MŠ Medvídek a první pomoc
    • Jedná se o základy první pomoci, jehož náplň koresponduje s obsahem norem ČČK pro jednotlivé skupiny.
    • Kurzy jsme schopni pořádat jak v našich prostorách oblastního spolku ČČK Hodonín Dukelských hrdinů 6, tak na jednotlivých školách okresu.

 Ceník

Mateřské školy 

1 hod     10 Kč/ 1 dítě

Základní školy


I. stupeň 
          

1 hod     20 Kč/ 1 žáka

4x2 hod  75 Kč/ 1 žáka (cyklus)

II. stupeň

1 hod         30 Kč/ 1 žáka

4x2 hod      90 Kč/ 1 žáka ( průkaz mladého zdravotníka)

 

Střední školy

2 hod      30 Kč/ 1 student

 

Do okolních měst a obcí účtujeme cestovní náklady.