Český červený kříž organizuje soutěže Hlídek mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky.

Rozdělení soutěže:

  • pro Mladé zdravotníky I.stupně  - žáci 1. - 5. ročníku ZŠ
  • pro Mladé zdravotníky II.stupně - žáci 6. - 9. ročníku ZŠ, nebo žáci z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Náplň soutěže:

  1. Praktické provedení první pomoci s použitím standartního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
  2. Doprava postižených a raněných
  3. Obvazová technika
  4. Nesoutěžní disciplíny – dopravní výchova, znalost léčivých bylinek

Hlídka mladých zdravotníků:

tvoří 5 členů družstva  ( velitel + 4 členové) a do soutěže je mohou vyslat:

  • Základní školy
  • místní skupiny ČČK
  • jiné dětské organizace

Termíny soutěží:

Základní a městské kolo:

Okresní kolo:

Regionální (krajské kolo):

Republikové kolo:

Podmínky pro účast hlídky v soutěži:

Školou nebo jinou vysílající organizací potvrzený jmenný seznam členů hlídky.

Soutěžní hlídku musí doprovázet učitelka zdravotnice, nebo osoba starší 18 let.

Na místě disciplíny se zdržuje ve vzdálenosti, kterou určí rozhodčí stanoviště. Zasahování doprovázející osoby do průběhu soutěžní disciplíny je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.

Hlídka soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.