Český červený kříž Hodonín, získává informace o odběrech z Transfuzní stanice nemocnice TGM Hodonín a Transfuzní stanice nemocnice Kyjov

Bronzová plaketa MUDr. J. Jánského
10 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění se posílá společně s potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele poštou domů na adresu dárce.

Stříbrná plaketa MUDr. J. Jánského
20 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírá dárce společně s malým dárkem a potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele na slavnostním aktivu spojeným s malým občerstvením a zástupci města, TS v Hodoníně a Kyjově a zdravotních pojišťoven. Oceňování probíhá 1x ročně.

Zlatá plaketa MUDr. J. Jánského
40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírá dárce společně s malým dárkem a potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele na slavnostním aktivu spojeným s malým občerstvením a zástupci města, TS v Hodoníně a Kyjově a zdravotních pojišťoven. Oceňování probíhá 1x ročně.

Zlatý kříž III. Třídy
80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírá dárce společně s malým dárkem a potvrzením o udělení plakety pro zaměstnavatele na slavnostním aktivu spojeným s malým občerstvením a zástupci města, TS v Hodoníně a Kyjově a zdravotních pojišťoven. Oceňování probíhá 1x ročně.

Zlatý kříž II. třídy
120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Ocenění si přebírají dárci s ročním zpožděním. OS ČČK zasílá na Ú ČČK Praha seznamy dárců, kterým toto ocenění přísluší v daném roce. Následující rok si dárci toto ocenění převezmou. Ocenění probíhá 1x ročně a organizuje jej Ú ČČK Praha.

Zlatý kříž I. třídy
160 bezpříspěvkových odběrů krve

Ocenění si přebírají dárci s ročním zpožděním. OS ČČK zasílá na Ú ČČK Praha seznamy dárců, kterým toto ocenění přísluší v daném roce. Následující rok si dárci toto ocenění převezmou. Ocenění probíhá 1x ročně a organizuje jej Ú ČČK Praha