Maskování poranění, maskéři ČČK

Dovednost a znalosti maskérů ČČK je možno využít i v jiných oblastech mimo naši organizaci. Maskéry ČČK můžete využít při akcích Záchranné zdravotnické služby, Hasičů, Policie, Armády ČR, ale i jiných subjektů.

Ukázky namaskovaných zranění jsou velmi atraktivní a realisticky znázorněné.

Cena: 200,-/ 1 poranění + cestovní náklady